CALIOPE

CALIOPE

Menú

domingo, 24 de febrero de 2013

PALABRAS VIVAS

Álbum: esta palabra significa “libro en blanco cuxas follas conteñen fotos, autógrafos, selos…”. Procede do adxectivo latino “albus” = blanco. No mundo romano fai referencia un encerado blanco no que se expoñían os edictos do pobo.


Anfitrión: na lingua corrente designa á persoa que recibe invitados á mesa ou na súa casa. Anfitrión era o nome do esposo de Alcmena, fermosa muller da que se namorou Zeus. O deus tomou a figura do seu esposo e pasou toda a noita con ela. Desta relación naceu Hércules. Este feito enorgulleceu a Anfitrión, a quen se representa dando banquetes opíparos.

Cálculo: en latín “calculus” significa “piedrecita”, en especial a usada para ensinar a contar aos nenos. De aí que a palabra cálculo faga referencia á operación matemática de contar. A palabra cálculo tamén se emprega para designar esas pedriñas que se forman no ril e que non resultan precisamente agradables.

Campana: este vocablo ten a súa orixe no material usado para súa construción, o “aes campanum” ou “bronce campano”, que se atopaba na rexión italiana de Campania.

Candidato: en ocasións a orixe dunha palabra parece a negación do que significa na actualidade. De feito nada máis lonxe da candidez que a figura de calquera “candidato” a un cargo público.
Curiosamente, este termo procede do adxectivo latino “candidus” = “blanco”, color da toga coa que vestía  durante a campaña electoral o que se presentaba ás eleccións na antiga Roma.

Compañeiro: do latín vulgar “compania”, derivado de “panis” e o seu sentido era o de “acción de comer do mesmo pan”. A  palabra compañeiro significa literalmente “aquel que comparte o pan con outro”.

Estentóreo: adxectivo aplicado á voz ou ó acento e que significa “moi forte, ruidoso ou retumbante”. Procede do nome propio de Esténtor, heroe da Ilíada do que se dicía que tiña a unha voz tan forte como a de cincuenta homes.

Faro: Ptolomeo, xeneral de Alexandre Magno, mandou construír na illa de Faros, frente a Alexandría,  unha alta torre que contaba na súa cima cunha fogueira para que iluminar aos  barcos. A partir desta construción aplícase a palabra “faro” a toda torre que teña como finalidade axudar aos barcos.

Galgo: esta palabra procede de “gallicus”, porque estos cans delgados e rápidos abundaban sobre todo na Galia en tempos dos romanos.

Grifo: aves fabulosas cuxas figuras se colocaban nas bocas de auga das fontes, pasándo a aplicarse a todo tipo de chaves de cañería.

Hígado: palabra procedente de “ficus”=“figo”. Os romanos consideraban que os figos facían exquisito o fígado dos gansos e chamáronlle ao seu fígado “iecur ficatum”. Perdeuse “iecur” e quedou “ficatum” dando lugar en galego a fígado.

Mentecato: de “mens, mentis”=”mente” e “captus”=”collido”, de “mente captus” =” collido da mente”. Para nós ten o significado de “falto de entendemento”.

Mecenas: “protector das artes”. Mecenas foi un acaudalado nobre romano, amigo de Augusto, que sentía auténtica veneración polos artistas, chegando a dispensar axuda económica aos que non contaban con medios para realizar a súa obra.

IFIXENIA EN ÁULIDE

Guía didáctica
1.      Ártemis
·         Filla de Zeus e Leto; irmá de Apolo.
·      Deusa dos bosques e da naturaleza salvaxe onde caza, acompañada do seu séquito de ninfas e da dúa xauría de cans.
·      Leto, ante a burla de Níobe por ter só dous fillos mentres que ela tivera doce, foi terriblemente cruel e vingativa ordenando a Apolo e a Ártemis que mataran aos seus fillos.
·        Acteón contemplouna espida por casualidade mentres se bañaba; converteuno en cervo e os seus cans devorárono.
·         Orión: perseguiu á deusa e esta envioulle un terrible escorpión para que lle picara.
·     Agamenón ferira unha cerva da deusa durante unha cacería de modo que as tropas gregas quedaron retidas en Áulide.
·    O rei de Calidón, Eneo, foi castigado pola deusa por non realizar sacrificios na súa honra; enviou un xabarín que devastaba a súa rexión. 

2.      Construción ciclópea; grandes muros sen argamasa. O Tesouro de Atreo.

3.      Ironía tráxica; reacción inadecuada dun personaxe, debida á súa interpretación errónea. Pax: 48 a 51.
·   Clitemnestra._ “Consideramos favorable este augurio, tu acogida y tus buenos deseos. Tengo buena  
   esperanza de que vengo como madrina de buena boda.”
·    Ifixenia._”Hiciste bien trayéndome”.

4.      Saga heroica e literaria:
·       Obras:Orestíada de Esquilo (Agamenón, Coéforas e Euménides), Electra de Sófocles, Electra de Eurípides.
·        Agamenón volta de Troia e Clitemnestra e o seu amante Existo levan a cabo a súa vinganza asasinándoos.
·        Alusións de Clitemnestra á súa vinganza; pax: 73. “¿que ánimo crees que tendré recluida en casa, cuando vea vacíos todos los asientos de ésta, vacíos los aposentos, y me recueste sola deshecha en lágrimas, entonando un eterno lamento por ella?.....”, “te diéramos el recibimiento que te mereces. ¡No, por los dioses,  no me obligues a volverme mala para contigo, no lo seas tú!”.

5.      Prólogo: monólogo insertado dentro do diálogo entre o ancián e o rei.
     Áulide: está en Beocia, a súa cidade máis importante é Tebas.
     Beocia está frente á illa de Eubea, cuxa capital é Calcis.
     Coro: Personaxe pasivo, desligado da acción. A perda de importancia do coro é unha característica da 
     evolución da traxedia, culmina o proceso iniciado por Esquilo coa creación do segundo actor.

6.  Aquiles: contrasta o carácter reflexivo e prudente de Aquiles na obra de Eurípides co espíritu colérico e vingativo que o caracteriza na Ilíada.

7.       A.      As palabras de Menelao serven para criticar o cambio de actitude dos políticos unha vez que logran o poder e as súas ambicións e ansias de mando; pax. 38non debe un home bo cambiar de hábitos  ao lograr o éxito, senón precisamente entón ser o máis firme para os seus amigos...”
B.      Persia ansiaba dominar os territorios gregos e a sublevación de Mileto en Asia Menor, apoiada por Atenas, suporá o inicio das Guerras Médicas.
Manifestacións a favor dos dereitos humanos nos anos 60 nos Estados Unidos.
Manifestacións estudiantís nos anos 60 en contra da ditadura española.

8.  Pax. 76. ...”Grecia está por encima de nosotros”... Agamenón explica nas súas afirmacións patrióticas que a liberdade de Grecia é a verdadeira razón do sacrificio da súa filla. As palabras de Agamenón indican que os gregos considéranse unha raza superior e que deben someter aos pobos bárbaros, unha raza de escravos.
Os maiores inimigos dos gregos durante a época clásica seguen sendo os persas; no momento histórico no que se realiza a obra, Esparta e os seus aliados alíanse co odiado e antigo inimigo de Grecia.
Durante a Guerra do Peloponeso, Esparta e os seus aliados únense aos persas coa intención de vencer definitivamente a Atenas; as afirmacións patrióticas de Agamenón mostran a crítica do autor a esta actuación reprobable  e antipatriótica de Esparta, que a causa das súas ansias imperialistas prefire aliarse co maior inimigo dos gregos.

9.   Menelao esixe o sacrificio ata que a chegada da vítima provoca a súa compasión. Agamenón consinte, logo arrepíntese… Cambio na propia Ifixenia: de implorar pola súa propia vida pasa a ofrecerse inesperadamente como vítima propiciatoria dunha empresa gloriosa.
Unha característica do teatro de Eurípides é a humanización da traxedia; os seus personaxes móstranse inseguros e variables segundo as circunstancias, non son personaxes esquemáticos que reproducen un comportamento invariable. Son personaxes de maior riqueza psicolóxica e máis actuais. Non hai unha lei divina á que obedecer inexorablemente; non hai talla heroica nos personaxes, cambian de opinión segundo o seu estado de ánimo.

10.  No pasaxe I 94 y ss. do poema De rerum natura de Lucrecio, o autor romano descirbe o sacrificio de Ifixenia para reflexionar sobre os crimes aos que induce a relixión.

GUÍA DE LECTURA DE CÁSINA

Características
·     Se trata de una obra de madurez de Plauto y es una de sus obras más logradas, aunque menos conocida que otras que rápidamente asociamos con el nombre del comediógrafo como Miles Gloriosus o Anfitrión .
·     En Cásina, no obstante, se desarrolla uno de los temas preferidos de Plauto:el viejo verde”, que agudiza su ingenio ante la adversidad para poder satisfacer sus amores.
·       Cásina se diferencia también en el desarrollo escénico y en que su lenguaje está en consonancia con el tema que trata: son frecuentes las  frases, alusiones y gesticulaciones de enorme procacidad y de un lenguaje muy vivo acorde con un público romano de la más baja escala social. Esto puede explicar el hecho de que Cásina haya estado vetada en pasadas etapas históricas y se haya puesto como “paradigma” del Plauto barriobajero que busca la carcajada a cualquier precio.

Personajes

Los personajes de las obras de Plauto suelen ser gente corriente de una ciudad griega cualquiera: ciudadanos normales con sus familias y sus esclavos y parásitos. Sus rasgos son exagerados, son caricaturas, seres grotescos, personajes-tipo sin características propias, idénticos en todas las comedias. Sus personajes estén agrupados en nueve categorías: el joven enamorado (adulescens), con el viejo verde (senex), el esclavo fiel, astuto e ingenioso (servus), matronas nobles y comprensivas (matronae), jóvenes (virgo, puella), objeto de pasión amorosa o prostitutas contra su voluntad (meretrix, meretrices), los parásitos de efecto cómico (parasitii), alcahuetes sin escrúpulos atentos únicamente al beneficio (lenón, lena)., cocineros (coqui).

En Cásina los personajes más relevantes son los siguientes:

1.   Lisidamo (senex): viejo mujeriego, casado con Cleóstrata, que está enamorado de Cásina. Utiliza a Olimpión para mantener relaciones con Cásina.

2.  Cleóstrata (matrona): mujer de Lisidamo. Utiliza a Calino, para intentar que Lisidamo no tenga un romance con Cásina y ayudar a su hijo. 

3.   Olimpión (servus): capataz de Lisidamo y Cleóstrata. Intenta aprovecharse constantemente de Lisidamo. Tiene numerosas peleas con el esclavo del hijo, con Calino.

4.       Calino (servus): esclavo de Eutinico.
5.       Pardalisca (serva): dulce e inocente criada de Lisidamo y Cleóstrata.

6.       Mirrina (matrona): la vecina. Típica vieja cotilla y chismosa. Íntima amiga de Cleóstrata.

7.       Alcésimo (senex): marido de Mirrina y amigo de Lisidamo. 

8.  Cásina (puella): núcleo de toda la trama. La más bella de las romanas. Todo el mundo quiere conquistarla.

9.       Citrión (coqui): el cocinero.

Contenido

·    El humor desenfadado que caracteriza a esta obra tiene como responsables, aparte de a la esclava Pardalisca, a dos viejos y a sus respectivas esposas, a dos esclavos y a la pareja invisible de Cásina y Eutinico.
·         En casa del viejo Lisidamo hay una esclava llamada Cásina, que atrae la atención no sólo del joven amo Eutinico, sino desgraciadamente también de su padre Lisidamo.
·    El padre propone que se la case con el capataz de su finca Olimpión, el hijo quiere casarla con su escudero Calino; los dos tienen la esperanza de poder tener de esta manera a la joven Cásina a su propia disposición.
·      Lisidamo se da cuenta de la treta de su hijo y tratando de alejarle de sus planes, le envía de viaje al extranjero. La madre Cleóstrata, conocedora de las intenciones de su esposo, tratará de  defender los intereses de su hijo mientras esté ausente. Como no acaban de ponerse de acuerdo sobre el futuro marido de Cásina, lo echan a suertes saliendo favorecido Olimpión, o sea, el padre.
·      Cleóstrata no se da por vencida y concebirá una nueva venganza contra su marido al ocuparse de los preparativos de la boda con la ayuda de su esclava Pardalisca y su vecina Mirrina; la boda se convertirá en una burla al presentar a Calino disfrazado de novia en lugar de a Cásina.
·         Finalmente, Olimpión y el viejo son abucheados y perdonados y Cásina, que según comunica al público Calino en los versos finales, resulta ser libre de nacimiento e hija de los vecinos, es dada en matrimonio al joven Eutinico.

Estructura

Las obras de Plauto pertenecen a la palliata, es decir, son obras de asunto y ambientación griega, pero sus personajes y situaciones son netamente romanos. Este tipo de comedia permite al autor un mayor distanciamiento, punto de vista necesario tanto en el humor como en la crítica, y a este respecto debemos tener en cuenta que las leyes romanas no permitían las invectivas personales o políticas.
La obra comienza con un prólogo en el que un personaje que no interviene (en el caso de esta obra se cree que puede tratarse de Fides, la Fidelidad)  en la comedia expone su argumento ya que los espectadores de la época prefería conocer de antemano la trama y el desenlace de la representación para saber si iba a acabar bien. A partir del prólogo, la comedia se divide en cinco actos, una división que se realiza en época renacentista.

Guía de lectura

1.       Imágenes de Cásina.
A.      La comparación y las alusiones mitológicas son imágenes recurrentes y con una función cómica en esta obra de Plauto.
  • Lisidamo se compara a sí mismo con Júpiter (les une su tendencia al adulterio, aunque en el caso del protagonista su falta de éxito le hace caer en el más estrepitoso ridículo)  y a su esposa con Juno (figura conocida por perseguir las correrías de su esposo al igual que la esposa de Lisidamo).
  • Olimpión también tiene un nombre irónico; recuerda al monte Olimpo, pero es le nombre de un palurdo capataz.
  • Otras alusiones presentes en la obra son:
pag 33._ Aqueronte, uno de los ríos del inframundo, al que se alude para comparar la venganza
que Cleóstrata quiere llevar a cabo contra su marido con la que Zeus infligió a TÁNTALO, quien fue condenado a pasar hambre y sed en el inframundo.
pag 38._ Mercurio, usado como el dios de los comerciantes y de los ladrones. En la obra tiene el sentido irónico de castigar al comerciante que le vendió el perfume que hace que su esposa descubra sus engaños.
pag 52._los descendientes de Hércules, se repartieron por sorteo las áreas del Peloponeso usando varitas de barro, una de ellas había sido cocida mientras que la otra había sido secada al sol. La primera no se disolvió dando el triunfo al que la poseía.
Pag 72._la flor de Baco, se alude al dios del vino y la embriaguez.
pag 85._Himeneo, alusión al dios del matrimonio que crea una imagen grotesca ya que la cita nupcial se convertirá en algo ridículo.
pag 98._Bacantes. El anciano alude a estas figuras mitológicas, caracterizadas por dañar a los hombres que se encontraban, para justificarse ante su esposa por haber perdido el bastón y el manto.

B.      Imágenes y alusiones  militares: pag 30, “ese botín es mío”, pag 61, “ he cogido a mis enemigos in fraganti”, “ya vencemos, los vencidos”, pag 77, “creo que lo mejor será que me ponga una armadura”, pag 87, “ que tu autoridad se mayor , que venzas a tu marido y seas vencedora”.
C.    Imágenes y alusiones perfumes y olores: pag 37 “tengo en danza a todos los perfumistas….”, pag 38 “ ¿de dónde salen estos perfumes, por favor?”, pag, “ ¿con la edad que tienes te paseas por la calle apestando a perfumes?”, pag 42 “ creo que mi mujer se huele lo que estoy tramando”.
D.      Imágenes y alusiones a comida: pag 37 “que los cocineros que usan tantos condimentos, no usen el condimento que supera a todos”, pag 38, “con las manos en la masa”, pag 44 “ es más fácil que me metas en un horno ardiendo y me tuestes allí como un pan moreno que conseguir de mí lo que me pides”, pag 58, “ al tocarte me parece que estoy saboreando miel”, pag 60, “ compra una sepia, lapas, chocos…., pag 61” Iré adentro, para que lo que otro cocinero preparó, lo condimente yo ahora a mi vez de otra manera, de modo que ya no esté el plato listo para quien lo estaba y esté listo para quien no lo estaba”, pag 81, “no me gustan las espinacas que comen los romanos”, pag 94, “ ¿acaso era un nabo, un pepino..?”

2.       Estructura de la obra:
Actividad 5: Relación que el prólogo establece con el público. Presenta el tema de la obra y permite ganarse el favor del público.
Actividad 6: ¿Cambia en algo la impresión que de él teníamos hasta ahora?. ¿Qué añade el monólogo inicial a la caracterización de Lisidamo? ¿Quién adopta un papel de autoridad?. Pag 37.
Actividad 7: ¿Qué actitud adopta Cleóstrata ante la derrota y cómo lo interpretas? Pag. 55.
Actividad 8: Tres son las medidas que ha tomado Cleóstrata para burlarse de su marido, ¿cuáles son? Pag 65, pag 83.
Actividad 9: ¿En qué otros detalles se manifiesta la humillación de Lisidamo?. Pag 96, 97, 98, 99 y 100.
Actividad 10: ¿Cómo se relaciona el epílogo con el prólogo y cuál es su relación con el resto de la obra?. Al igual que el prólogo, esta parte de la obra intenta ganarse el favor del público y adelantar lo que va a suceder, en este caso nos adelanta el desenlace de la obra.