CALIOPE

CALIOPE

Menú

jueves, 26 de enero de 2012

TEXTO_13 LIBRO I HELÉNICAS, Jenofonte

13. En Atenas detense ós estrategos e acúsaselles de non recoller ós náufragos.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν τῶν στρατηγῶν κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εἶναι λόγον ὑποσχεῖν διότι  οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ναυαγούς. Ὅτι μὲν γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο, ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρτύριον ἥν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τήν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον., ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι τὸν χειμῶνα.


NOTAS. 1. Θηραμένης, -ους, ὁ: Terámenes. 2. ὑποσχεῖν: inf. aor. de ὑπέχω. ὑπέχειν λόγον: dar unha razón ou unha explicación.

Preguntas
1.       Análise sintáctico dende o comezo ata ναυαγούς.
2.       Análise morfolóxico de ἐγένετο, καθήπτοντο, ἥν.
3.       Etimoloxía. Define e relaciona con palabras do texto: epistolografía, protomártir, demagoxia.


Análisis morfológico y separación en elementos morfológicos:
*       ἐ-γέν-ε-το: 3ª sg. aoristo del verbo γίγν-ο-μαι. Verbo deponente
*       καθ-ήπτ-ο-ντο: 3ª plural pret. Imperfecto media καθ-άπτω
*       ἥν: pron. relativo acusativo sg.

Etimología
*       epistolografía: género literario que recoge las características de escribir cartas.
*       epistológrafo: persona que se ha distinguido en escribir cartas.
*       epistolario: libro o cuaderno en que se hallan recogidas varias cartas de un autor o de varios.
*       epístola: carta o misiva que escribe alguien.
*       protomártir : primer mártir
*       mátir : persona que padece muerte en testimonio de una religión o de otra cosa
*       martirio : sufrimiento en defensa de una religión u otro ideal
*       martirologio: catálogo de mártires y todos los santos conocidos.
*       demosofía: sabiduría popular
*       demoscopia: observación de la opinión pública
*       pandemia: enfermedad que afecta a un gran número de individuos
*       epidemia: infección que afecta a una población
*       endemia: presencia constante de una enfermedad en una determinada región
*       demagogia: práctica política consistente en ganarse con elogios la voluntad popular

miércoles, 25 de enero de 2012A ILÍADA
A Ilíada consta de vintecatro cantos, ó longo dos cales se nos fala duns días do último ano de guerra.Os dous temas máis importantes son:

A cólera de Aquiles.

O protagonista da obra anóxase con Agamenón porque lle rouba unha escrava, Briseida, que lle correspondera ó heroe como botín de guerra. Aquiles retírase do combate e os gregos comezan a retroceder. Ante a negativa do heroe a volver, Patroclo (grande amigo de Aquiles) pide que lle deixe a súa armadura; así tal vez a súa suposta presenza na contenda aterrorizará ós troianos. Pero cando Héctor descubre o engano, Patroclo morre.

A vinganza de Aquiles.

Ante a dor que lle produce a morte do amigo, Aquiles volve ó combate coa única intención de matar a Héctor. O heroe troiano será derrotado e o seu cadáver será humillado, atado ao carro do vencedor e arrastrado ignominiosamente ante os muros de Ilión. Príamo irá a buscar o cadáver do seu fillo para darlle sepultura. A Ilíada remata co diálogo entre o heroe e o ancián.


Algúns dos momentos máis importantes da  ILÍADA podémolos coñecer a través da súa representación en múltiples obras pictóricas:

A disputa entre Aquiles e Agamenón
O guerreiro armado é Agamenón, quen quere, como resarcemento por renunciar a Briseida, á esclava de Aquiles. Minerva, a figura armada de ielmo, escudo e coraza , aferra a Aquiles polos cabelos ordeándolle interromper a pelexa.


(Giambattista Tiepolo, "Minerva impide a Aquiles matar a Agamenón", 1757).Aquiles tratando de asir la sombra de Patroclo
A sombra que se aparece en sonos á Aquiles é a de Patroclo. Aquiles trata de abrazar ó seu amigo por última vez, pero a sombra disólvese como o fume.

(Johann Heinrich Füssli, "Aquiles intenta agarrar a sombra de Patroclo" 1805).

Encuentro de Aquiles y Héctor
Minerva observa o combete dende o ceo. Héctor, en terra, intenta defenderse da cólera de Aquiles.


(Jacobo Amigoni, "Combate entre Héctor e Aquiles", 1724-1726).

La muerte de Héctor
 A cabeza do heroe está cinguida por unha coroa de laurel, símbolo de gloria. Representa a despedida de Héctor do seu fillo e a súa esposa, Andrómaca.

(Jacques-Louis David, "A dor de Andrómaca", 1783).